Problemy, problemy, problemy

Problem społeczny jest problemem dotykającym większości społeczeństwa, nie jest to komplikacja jednostkowa. W każdym wieku nieco inne kwestie społeczne rodziły określone problemy. W XVIII wieku problemem była nierówność społeczna, tutaj za kryterium uznałabym kryterium nabywcze – niewiele osób mogło sobie pozwolić na zakup podstawowych artykułów, a jedynie arystokracja w pełni zaspokajała wszystkie potrzeby. W XIX wieku analfabetyzm oraz ucisk klasy robotniczej stanowiły taki problem – dzieci robotników często nie uczęszczały do szkoły i nie nauczyły się pisać. W XX wieku natomiast problemem w Polsce był dostęp do dóbr podstawowych ograniczonych kartkami żywnościowymi. Powstało wówczas społeczeństwo kolejek, wszystko trzeba było wystać i wyczekać lub ewentualnie załatwić. W XXI wieku w Polsce są nieco inne problemy społeczne. Podzieliłabym je na:

  • bytowe, czyli bezrobocie oraz bieda, często są one ze sobą powiązane. Bezrobocie można podzielić przynajmniej na kilka grup: bezrobocie strukturalne występujące tam, gdzie następuje koniec np. przemysłu górniczego, bezrobocie osób młodych między 19 a 30 rokiem życia, bezrobocie pracowników po 50. roku życia, trwałe bezrobocie, które pozbawia pracy nie na miesiące, lecz na wiele lat. Bezrobocie to problem społeczny oraz rodzinny. Z powodu bezrobocia rodziców cierpią także dzieci – brakuje pieniędzy, rodzice są rozdrażnieni i nie mogą odnaleźć się w nowej sytuacji, panuje poczucie niepewności jutra.
  • związane z patologiami – w tej kategorii umieściłabym alkoholizm, hazard, przemoc, pozostałe uzależnienia od: internetu, używek innych niż alkohol, seksu, telewizji, itp.

Do tej grupy dodałabym także prostytucję traktowaną jako sposób zdobycia środków na utrzymanie oraz realizację podstawowych ludzkich potrzeb. Najbardziej niebezpieczna w tej kategorii jest prostytucja nieletnich – wakacyjna lub całoroczna, która nieraz wiąże się także z przestępczością. Prostytucja nieletnich stała się do tego stopnia problemem społecznym, że szkoły, samorządy oraz policja wspólnie przeprowadzają różnego rodzaju akcje zmierzające do rozwiązania tego problemu. Wiadomym jest, że prostytucja osoby nieletniej często przeradza się w zawód, w profesję, która staje się sposobem na życie i utrzymanie;

  • rodzinne – brak czasu na życie rodzinne z uwagi na intensywną pracę zawodową, rodzice wyjeżdżający poza Polskę i dzieci pozostawione pod opieką dziadków. To ostatnie zjawisko nazywane jest „problemem eurosierot”, dlatego że rodzice najczęściej podejmują zatrudnienie na terenie Unii Europejskiej.

    Problemy społeczne niejednokrotnie przenikają się, np. prostytucja wiąże się z używkami (alkoholem i narkotykami) oraz przestępczością – agencje towarzyskie często są prowadzone przez mafie i gangi. Bezrobocie i bieda nieraz łączą się z alkoholizmem, ponieważ to w alkoholu i używkach rozwiązania problemów szukają osoby pozbawione pracy.

    Podsumowując, problemy społeczne można podzielić na kilka grup, pamiętając jednak, że często wiążą się one ze sobą i przenikają, wymagają także wypracowania konkretnych rozwiązań oraz znalezienia sposobu ich rozwiązania, czyli prowadzenia nakierowanej na poszukiwanie rozwiązań polityki społecznej. Takimi działaniami zajmują się samorządy, szkoły, ośrodki pomocy społecznej i wiele innych instytucji.

    shutterstock_111348149