Jak wychować dziecko, żeby nie żałować

Twórca współczesnej teorii wychowania powinien brać pod uwagę co najmniej kilka czynników – swoje działania powinien oprzeć na zrozumieniu, empatii, słuchaniu, ale także na wymaganiach i wzmocnieniach pozytywnych, czyli przewadze nagród nad karami. Kary, krytyka, negatywne zachowania, przemoc psychiczna to zachowania wykluczone, nie mogą mieć absolutnie miejsca we współczesnej szkole, domu oraz teorii wychowania. Ważne jest to, co dziecko umie, jakim jest człowiekiem oraz jakim posługuje się systemem wartości. Wiedzę, wartości i umiejętności dziecko pozyskuje dzięki rodzicom, pedagogom, których akceptuje, otoczeniu rówieśników oraz otoczeniu społecznemu (np. sąsiadom, księdzu i kościołowi, harcerstwu, itp.). Podstawą dobrego wychowania jest dobry dom rodzinny, dający radość, akceptację, przekazujący wartości oraz umiejętności. Szkoła oraz otoczenie znajdują się na drugim miejscu, ale mają spory wpływ na kształtowanie każdego człowieka. Dzieci czerpią wzorce z osób, które kochają, obserwują je i naśladują, dlatego miłość i autorytet mają bardzo duże znaczenie w kształtowaniu dziecka oraz młodego człowieka.

shutterstock_197614148

Podsumowując, współczesne wychowanie powinno ukształtować człowieka akceptującego i kochającego siebie, lubiącego innych ludzi, chcącego się uczyć i rozwijać. Wolę nauki, doskonalenia siebie i dążenia do perfekcjonizmu w młodym człowieku kształtują dom rodzinny oraz szkoła. Współczesne wychowanie nie może być realizowane tylko przez szkołę lub tylko przez dom. Muszą je realizować dom i szkoła, wzajemnie uzupełniając się i przenikając we własnych działaniach. Z pewnością nie można pozwolić, aby dzieci wychowywały telewizja oraz rówieśnicy.