Praca w chmurze jest nowinką

Praca w chmurze obliczeniowej jest pracą z aplikacjami lub usługami, udostępnianymi przez internet, w odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji instalowanych lokalnie na komputerze. Jest to rozwiązanie dla całej rodziny.

Do pracy w chmurze potrzeba wyłącznie przeglądarki internetowej, chociaż niekiedy potrzebna jest instalacja aplikacji dostępowej i umieszczenie jej na smatrfonie.

9

Praca w chmurze odbywa się na serwerze, a dokładnie rzecz biorąc w sieci serwerów znajdujących się w jakimś centrum obliczeniowym. Pliki z danymi są umieszczone na serwerze i można z nich jak najlepiej korzystać.

Krótko o pracy w chmurze

Dzięki trzymaniu danych w chmurze, mamy do nich dostęp przez cały czas. Potrzebny jest nam tylko internet. Oznacza to, że nie musimy przenosić plików między komputerami. Komputery są niezbędne do przenoszenia danych w chmurze.