W wielu budynkach widzimy znaki fotoluminescencyjne. Czy wiesz co to jest Fotoluminescencja? Definicja mówi, że fotoluminescencja to nic innego jak emisja promieniowania elektromagnetycznego za wykorzystaniem atomów, cząsteczek oraz ciał stałych wytworzonych w wyniku pochłonięcia przez nie energii świetlnej z widzialnego obszaru, podczerwieni lub ultrafioletu. W tym artykule przybliżamy wybrane oznakowanie fotoluminescencyjne.

Znaki ewakuacyjne są powszechnie stosowane w pomieszczeniach publicznych, komercyjnych, ale i prywatnych. Istnieje pewna norma ich wyglądu i zasad ich umieszczania. Na rynku jest też wiele firm zajmujących się wytwarzaniem oznakowania fotoluminescencyjnego, w tym oznakowania ewakuacyjnego, znaków przeciwpożarowych i wielu innych. Poniżej zamieszczam kilka przykładowych znaków wraz z ich opisem.

Poniżej prezentujemy wybrane oznakowania fotoluminescencyjne, które możemy spotkać w różnego rodzaju pomieszczeniach prywatnych, państwowych, urzędach, szpitalach i innych wszelkiego rodzaju pomieszczaniach użyteczności publicznej. To są tylko przykładowe zdjęcia oraz opisy znaczeń tego oznakowania.