Jest jednym z ciekawszych miast na terenie Małopolski, na teren którego z pewnością warto zajrzeć. Olkusz zachwyca ciekawą architekturą, a wycieczki po zabytkowym centrum tego miasta mogą każdemu dostarczyć wielu mocnych wrażeń. Jednym z tych miejsc, którym warto przyjrzeć się dokładniej, jest olkuski rynek. Co można zobaczyć w jego rejonie? Dlaczego jest on tak ważnym celem każdej wycieczki?

Rynek, którym może się pochwalić Olkusz, zasługuje na uwagę z kilku względów. Zachwycają jego rozmiary oraz zabytki, które można ujrzeć przy tym ważnym placu. Sam rynek wytyczony został pod koniec XIII wieku. Jest więc miejscem ważnym, które pozwala uzyskać wiedzę na temat tego, jakim układem urbanistycznym mógł się pochwalić Olkusz w czasach lokacji. Większość kamienic, które można ujrzeć przy tym runku, to zabytki z XIX wieku. Ci, którzy przyjrzą się im dokładniej, z pewnością dostrzegą detale architektoniczne, które są pamiątkami po starszych obiektach stojących w tym miejscu.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje kamienica zwana „Batorówką”, która jest najstarszą kamieniczką przy olkuskim rynku. Jak podają miejscowe przekazy, swego czasu miał się w niej zatrzymać na nocleg sam król Stefan Batory. Ten ciekawy zabytek pochodzi z XVI wieku, a w jej wnętrzu mieści się obecnie Muzeum Regionalne. Warto też zwrócić uwagę na zrekonstruowane przyziemie dawnego ratusza, które w przyszłości stanie się również wejściem do olkuskich podziemi. Jeśli ta podziemna trasa turystyczna zostanie uruchomiona, do Olkusza z pewnością wycieczki będą zaglądały znacznie częściej.

Dzięki ostatnim pracom, rynek prezentuje się dziś wspaniale i skutecznie przyciąga uwagę. Jest dumą miasta oraz ważnym punktem dla turystów. To miejsce, dzięki któremu Olkusz pozytywnie zapisuje się w pamięci turystów i które swą obecną formą zachwyca również mieszkańców miasta.