Na głowie każdego odpowiedzialnego menedżera stoi wdrożenie, opracowanie i kontrolowanie planu związanym z higieną i bezpieczeństwem pracy. To kadra zarządzająca wybiera osobę, która stoi i odpowiada za cały system BHP. Trzeba jednak ją mądrze i rozsądnie wybrać. Przedsiębiorstwo musi zdać sobie sprawę z tego, ile traci pieniędzy w momencie, kiedy nie zarządza systemem BHP w efektywny sposób.

System bezpieczeństwa i higieny pracy

Aby cały system bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzić w odpowiedni sposób, należy rozmawiać z pracownikami, ponieważ od niech najlepiej dowiemy się, co wiedzą dotychczas o BHP, jakie są ryzyka, które mogą wystąpić w ich miejscu pracy. Odpowiedzialny menedżer musi wiedzieć też, że odpowiednio pokierowany system nagród za odpowiednie przestrzeganie BHP powinien być codziennością w każdym przedsiębiorstwie.

Szkolenia z zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy

Aby bezpieczeństwo i higiena pracy odgrywała istotną rolę w każdej organizacji (stawiamy ją na równi z celami przedsiębiorstwa), należy zaangażować cały personel w realizację systemu. Traktować BHP tak jak inne zasady, które są przestrzegane w przedsiębiorstwie. Już podczas przeprowadzania restrukturyzacji w organizacji, należy uwzględniać kwestie związane z BHP. Jeżeli okaże się konieczne, trzeba organizować specjalne szkolenia dla tych, którzy mają przyjąć nowy wykaz obowiązków z zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy. Kadra zarządzająca musi dążyć do ciągłego doskonalenia siebie, swojej wiedzy, jak i kompetencji pracowników. W planowaniu całego planu i sytemu BHP, należy uwzględnić wszystkich zatrudnionych czasowo pracowników, jak i podwykonawców.

Wdrażanie systemu BHP

Podczas wdrażania systemu BHP, nie należy wykazywać negatywnego podejścia. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że niebezpieczeństwo i zagrożenia związane z nieszczęśliwymi wypadkami, mogą zdarzyć się podczas każdego rodzaju pracy, nie tylko podczas wykonywania działań wysokiego ryzyka. W przypadku uczenia i wdrażania sytemu BHP w życie przedsiębiorstwa, nie należy zakładać, że kwestie z tym związane są zdroworozsądkowe i zrozumiałe dla każdego. Nieraz może okazać się, że któryś ze szczegółowego planu okażą się nie wykonywane, właśnie przez niezrozumienie go przez pracowników.

Zakres BHP

To, w jakim stopniu w przedsiębiorstwie będzie się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny w pracy, w dużej mierze zależy od kadry menedżerskiej. Co prawda podstawowe zasady są określone między innymi w Dziale X Kodeksu Pracy, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć oprócz nich nowe zasady, które tylko będą mogły pomóc i dać poczucie większego bezpieczeństwa dla pracowników. Zakres BHP jest bardzo szeroki, ponieważ składa się z połączenia ergonomii, ekonomiki pracy, medycyny pracy, technicznego bezpieczeństwa, psychologii pracy, etc.

Państwowa Inspekcja Pracy

Na straży pilnowania, czy dane przedsiębiorstwo przestrzega tych ściśle i odgórnie wyznaczonych zasad BHP, stoi PIP – Państwowa Inspekcja Pracy. Odpowiednio przeprowadzony system BHP przyczyni się do wielu korzyści, takich jak: prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, poprawę wizerunku firmy.