Najświeższe doniesienia

Pod koniec lutego 2013 roku miejsce miała konferencja prasowa, bardzo istotna w kwestii elektronicznych papierosów. W naszym kraju po raz pierwszy zaprezentowano szerokiej opinii publicznej wyniki badań dotyczących wpływu e-papierosów na ludzkie zdrowie. Badaniom tym przewodniczył profesor dr hab. Andrzej Sobczak, będący pracownikiem w Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ponadto profesor ten jest pracownikiem w Sosnowieckim Instytucie Medycyny Pracy oraz Zdrowia Środowiskowego.

Wnioski z badań

Triumf e-papierosa

Z wystąpienia profesora Sobczaka wysnuć można jednoznaczne wnioski, e-papieros w porównaniu z papierosem tytoniowym zdecydowanie triumfuje. Jak wykazano, dokładnie badając dym tytoniowy oraz aerozol elektronicznego papierosa, szkodliwość epapierosów jest zdecydowanie mniejsza. Aerozol wydzielany przez urządzenie zawierał wyższe stężenie niż dym papierosowy, tylko dwóch substancji. Substancjami tymi są benzaldehyd oraz p-metylobenzaldehyd, związki najprawdopodobniej pochodzące ze substancji smakowych zawartych w płynie nikotynowym. Jednakże substancje te występują nie tylko w popularnych liquidach, lecz również w wielu produktach spożywczych

Ograniczenie biernego palenia

Wyniki badań przeprowadzonych przez profesora wykazały również brak występowania substancji rakotwórczych w elektronicznych papierosach. W przeciwieństwie do swoich tytoniowych odpowiedników, które zawierają toluen, benzen oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Ponadto podczas badań skupiono się nad inną równie ważną kwestią w publicznej debacie dotyczącej legalności e-papierosów, czyli biernym paleniem. Naukowcy pracujący wspólnie z profesorem Sobczakiem wykazali, że papierosy elektroniczne emitują w najbliższym otoczeniu dziesięciokrotnie mniejszą dawkę nikotyny niż papierosy tytoniowe. Wynika z tego, że e-papieros praktycznie nie powoduje biernego palenia.

Reakcje sprzedawców

Impuls do dalszego rozwoju

Najnowsze badania, zaprezentowane na specjalnej konferencji prasowej finansowane były przez właściciela sieci eSmoking World, sprzedającej e-papierosy. Jak twierdzi prezes przedsiębiorstwa Dawid Urban nieustanne badania mają na celu zapewnienie użytkownikom elektronicznych papierosów sprawdzonego i bezpiecznego produktu, którego wpływ na zdrowie jest w pełni znany. Firma zamierza w dalszym ciągu inwestować w naukowe badania, które pozwolą w pełni poznać działanie na ludzki organizm tego rewolucyjnego wynalazku, jakim jest e-papieros. Z wypowiedzi pracowników firmy dowiedzieć możemy się, że poprzez badania dystrybutor walczyć chce z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi papierosów elektronicznych, pojawiającymi się w mediach. Ponadto przedstawiciel firmy podkreśla, że poprzez pozytywne wyniki badań czerpane są wskazówki do nieustannego rozwoju oferowanych produktów, tak aby uczynić je jak najlepszymi.

Produkty, które psują rynek

Badania przeprowadzone przez zespół pod kierownictwem profesora Sobczaka rokują bardzo dobrze na przyszłość, jednak sporym problemem są produkty nieznanego pochodzenia, które zalewają polski rynek. Często wiele z nich sprzedawanych jest poprzez serwisy aukcyjne, a liquidy oferowane na tych aukcjach często nie są przechowywane w należytych warunkach. Zdarza się również tak, że płyny te nie są w ogóle kontrolowane, a niektórzy producenci używają w swoich produktach nikotyny nieoczyszczonej w odpowiedni sposób. Przy długotrwałym stosowaniu tego rodzaju produktów prowadzić może to do bardzo poważnych komplikacji zdrowotnych.