Lokaty stanowią pewny i stabilny sposób pomnażania zdobytego przez nas kapitału. Od kilku lat ich oprocentowanie jest jednak stosunkowo niewielkie wobec czego coraz większa liczba klientów banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych poszukuje alternatywnych źródeł inwestowania, które mogą przynieść znacznie większe przychody. Część z nich jest w stanie zaakceptować nawet ryzyko utraty kapitału w zamian za obietnicę zysku wyższego niż osiąganego na standardowych formach depozytów. Podejmując decyzję o rozpoczęciu swojej przygody z inwestycjami bardzo często stajemy przed dylematem czy zadowolić się niższymi zyskami przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka utraty czy zaryzykować i być może osiągnąć wyższy zarobek.

Szansę taką dają na przykład produkty strukturyzowane łączące w sobie instrumenty oszczędnościowe i inwestycyjne, które opierają się na przykład o wycenę ropy naftowej, złota czy innych surowców mineralnych. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że pozwalają na osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku, przy jednoczesnej ochronie przynajmniej części kapitału. Niestety klient jest zmuszony do akceptacji przynajmniej minimalnego ryzyka utraty zainwestowanych środków, a uzyskanie zysku uzależnione jest od realizacji założonego na początku scenariusza. Jeżeli jednak nie spełnią się wcześniejsze przewidywania oszczędzający otrzyma przynajmniej swój zainwestowany kapitał powiększony o pewne odsetki. Osoby zainteresowane produktami strukturyzowanymi powinny uzbroić się w cierpliwość. Po pierwsze banki nie posiadają tych produktów w swojej stałej ofercie, a po drugie jeżeli zdecydujemy się na podpisanie umowy to trwa ona przynajmniej kilkanaście miesięcy.

Inwestować można również w Fundusze Inwestycyjne. Niemal każdy bank ma je obecnie w swojej ofercie. Decydując się na zakup jednostek TFI powinniśmy zdać sobie sprawę z kilku istotnych rzeczy. Pierwszą z nich jest fakt, że nie funkcjonuje tu coś takiego jak ochrona kapitału, co oznacza, że możemy na nich dużo zarobić, ale istnieje też pewne ryzyko utraty nawet znacznej części zainwestowanych środków. Osoby, które rozpoczynają inwestowanie, aby zminimalizować ryzyko straty, mogą zakupić jednostki bezpiecznych funduszy, które oparte są przede wszystkim na obligacjach i bonach skarbowych. Nie gwarantują one tak wysokich zysków jak fundusze akcyjne, ale cena ich jednostek nie zmienia się drastycznie więc można powiedzieć, że raczej nie przynoszą one straty. Można więc polecić je osobom, które nie znają się na rynku funduszy inwestycyjnych lub nie mają czasu na śledzenie bieżącej wyceny jednostek TFI.

Zysk osiągany z funduszy niestety jest obniżany przez opłaty, które są pobierane za zakup jednostek TFI oraz za zarządzanie nimi. Ważne więc by wybrać taki fundusz, w którym opłaty te są ograniczone do minimum lub nie pobierane w ogóle. Bardzo wiele instytucji, które pośredniczą w zakupie jednostek proponuje swoim klientom negocjowanie opłat i prowizji. Warto skorzystać również z takiego rozwiązania. Trzeba być jednak świadomym tego, że można to robić jeżeli dysponujemy jakąś większą sumą pieniędzy, które chcemy przeznaczyć na inwestycje.